Czcionka:
Kontrast:
Katalog Tematów Zawiera:
1 PREZYDENT – Wojciech Jaruzelski (1989-1990), Lech Wałęsa (1990-1995) 2 ŚWIADKOWIE TRANSFORMACJI – archiwa mówione, zbiory osób prywatnych i inne 3 POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA (PZPR) – zjazdy delegatów, Komitet Centralny, terenowe i zakładowe organizacje partyjne i inne 4 STRAJKI / MANIFESTACJE / PROTESTY – robotnicze, środowiska akademickiego, „Solidarności” i inne 5 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY "SOLIDARNOŚĆ" – krajowe zjazdy delegatów, Komisja Krajowa, organizacje zakładowe, realizacja zadań i inne 6 ŻYCIE NAUKOWE / SZKOLNICTWO – organizacja, działalność, ludzie, szkoły, instytucje i ośrodki naukowe, wydarzenia o charakterze naukowym i inne 7 ŻYCIE SPOŁECZNE – organizacje, instytucje, ludzie i wydarzenia o charakterze społecznym i inne 8 WYDAWNICTWA – ciągłe, zwarte oraz prasa podziemna 9 WYBORY – do sejmu i senatu w 1989 r. i 1991 r., prezydenckie w 1989 r. i 1990 r., do rad gmin w 1990 r. 10 OBYWATELSKI KLUB PARLAMENTARNY – dokumentacja pracownicza, posiedzenia, organizacja, zespoły problemowe i inne 11 SENAT – posiedzenia: plenarne, prezydium, konwentu seniorów, komisji, Kancelaria Senatu i inne